Hiện tại, có nhiều công cụ hỗ trợ viết content AI tốt nhất trên thị trường. Dưới đây là một số công cụ phổ biến và được đánh giá cao:

  1. OpenAI’s GPT-3: GPT-3 là mô hình AI mạnh mẽ về ngôn ngữ và có thể được sử dụng để viết content tự động, tạo tiêu đề, hoặc tạo nội dung mô tả. Nó có khả năng tạo ra những đoạn văn bản tự nhiên và có nhiều ứng dụng trong việc viết content.
  2. Conversion.ai: Đây là một công cụ phổ biến cho phép bạn tạo ra nội dung tự động bằng cách cung cấp cho nó một đoạn văn bản mô tả ngắn và nó sẽ hoàn thiện nội dung dựa trên thông tin đó. Nó hỗ trợ viết blog, tạo tiêu đề hấp dẫn, email, và nhiều loại nội dung khác.
  3. Article Forge: Article Forge là một công cụ tự động tạo ra nội dung bằng việc sử dụng công nghệ AI. Bạn chỉ cần cung cấp cho nó một chủ đề và nó sẽ tạo ra một bài viết có liên quan. Công cụ này hỗ trợ viết bài blog, bài viết trên mạng xã hội và các loại nội dung khác.
  4. Writesonic: Writesonic là một công cụ viết nội dung AI mạnh mẽ. Nó có thể tạo ra các đoạn văn bản, mô tả sản phẩm, email marketing và nhiều loại nội dung khác. Nó cung cấp nhiều mẫu và gợi ý để bạn tạo ra nội dung chất lượng.
  5. Copy.ai: Copy.ai là một công cụ viết nội dung tự động dựa trên công nghệ AI. Công cụ này giúp bạn viết tiêu đề, bài viết blog, mô tả sản phẩm, email và nhiều loại nội dung khác. Nó cung cấp nhiều mẫu và gợi ý để bạn sử dụng.

Lưu ý rằng mặc dù các công cụ này có thể hỗ trợ viết nội dung tự động, việc kiểm tra và chỉnh sửa bằng tay vẫn là cần thiết để đảm bảo nội dung chất lượng và phù hợp với mục tiêu của bạn.